Veteránský okruh 2024

8. června 2024 l Volnočasový areál Bakov nad Jizerou

Organizační informace

Oběd

• Oběd bude vydávám ve stánku Golden Drinks.
• Poukázku na oběd jste dostali při přejímce.
• Z kapacitních důvodů prosíme posádky, které startují později (st. č. 60 a více), aby si na oběd došly před startem.

Itinerář

• Celá trasa je popsána s použitím šipkového itineráře.
• Jede se dle nákresů od tečky k šipce.
• Itinerář nemusí zahrnovat všechny křižovatky. Pokud není uvedena křižovatka a směr jízdy, trať vede ve směru vyznačení hlavní silnice nebo se křižovatka projíždí přímo.
• Itinerář bude posádce předán na startu orientační jízdy.
• Každá posádka sleduje vlastní itinerář a nedoporučujeme sledovat pouze vozidla před sebou. Nikdy nemáte jistotu, že máte stejný.😊

Jízdní výkaz

• Jízdní výkaz je karta, do které je zaznamenáván průběh celé orientační jízdy.
• Zapisují se výsledky z úkolů na průjezdních kontrolách, odpovědi samokontrolních bodů.
• Jízdní výkaz bude posádce předán na startu orientační jízdy.
• Jízdní výkaz posádka odevzdá v cíli orientační jízdy.

Start

• Start probíhá v půl minutových intervalech dle pořadí na vyvěšené startovní listině.
• Do prostoru startu se stačí dostavit cca 3 minuty před Vaším startovním časem.

Trasa

• Doporučenýčas na projetí trasy pro kategorii A+M je 180 min. (30 km/h)
• Doporučenýčas na projetí trasy pro kategorie V je 150 min. (25 km/h)
• Nemusíte přijet do cíle přesně na minutu, čas příjezdu nehlídáme.
• Zbytečně nepospíchejte, pokud dorazíte do cíle moc rychle stejněbudete čekat na výsledky .

Zkouška pravidelnosti

• Zkouška pravidelnosti je úsek, který posádka musí zajet za přesný předepsaný čas. Tento čas je uvedený v itineráři.
• Start probíhá v půl minutových intervalech s pevným startem na „startovní semafor“.
• Cíl zkoušky pravidelnosti je letmý, označen šachovnicovou vlajkou.
• Posádky v cíli nezastavují a pokračují dále dle itineráře.
• V úseku je zakázáno couvat, otáčet se nebo zastavit.
• TB budou přiděleny dle odchylky od předepsaného času takto: 0,1s/1TB.

Samokontrolní body

• Na trase jsou umístěny samokontrolní body bez obsluhy pořadatele a bez návěstí.
• Tyto body jsou označeny pouze v itineráři a vždy se vztahují ke konkrétnímu označenému bodu (místu). Vždy pečlivě sledujte okolí trasy.
• Výsledek samokontrolního bodu si posádka sama zaznamená do jízdního výkazu do příslušné kolonky.

Cíl

• V cíli orientační jízdy posádka odevzdá jízdní výkaz a dále se bude řídit dle pokynů pořadatelů.
• Po zaparkování vozidla si dojděte na oběd, poslechněte koncert kapely SunSet, vystoupení MŠ Bakov n. Jizerou a dejte nám prosím chvilku na zpracování výsledků.

Výsledky

• Vítězem se stává posádka, která nasbírá nejméně trestných bodů.
• Při rovnosti bodů vítězí starší vozidlo, v případě stejného roku výroby vítězí vozidlo s menším objemem motoru.
• Vyhlášení absolutního vítěze bude vyhodnoceno ze všech startujících vozidel, do absolutního hodnocení se počítají TB jen z ZP, PK, SK, kterých se účastnily všichni startující. (ZK1, PK1, PK3, SK1, SK2, SK3, SK4, SK6, SK7, SK10, SK11, SK12)
• Vyhlášení výsledků je očekáváno okolo 16:00.